Przyłącz się do pierwszej
w Polsce inicjatywy dla

ORGANIZACJI-LIDERÓW WELLBEINGU

ZBADAJ. ZROZUM. DZIAŁAJ.
DLA DOBRA LUDZI.

Przyłącz się do pierwszej

w Polsce inicjatywy dla

ORGANIZACJI-LIDERÓW WELLBEINGU

ZBADAJ. ZROZUM. DZIAŁAJ.

DLA DOBRA LUDZI.

Przyłącz się do pierwszej

w Polsce inicjatywy dla

ORGANIZACJI-LIDERÓW WELLBEINGU

ZBADAJ. ZROZUM. DZIAŁAJ.

DLA DOBRA LUDZI.

Czy aktualnie w twojej firmie mierzycie się z . . . ?

Spadkiem zaangażowania pracowników?

smutny_pan

Rotacją pracowników lub brakiem ich lojalności?

note-x

Nadmierną absencją, wysokimi kosztami pracy?

calculator

Czy aktualnie w twojej firmie mierzycie się z . . . ?

Spadkiem zaangażowania pracowników?

smutny_pan

Odpływem klientów lub brakiem ich lojalności?

note-x

Nadmierną absencją, wysokimi kosztami pracy, absenteizmem lub presenteizmem?

calculator

Czy aktualnie w twojej firmie mierzycie się z . . . ?

Spadkiem zaangażowania pracowników?

smutny_pan

Odpływem klientów lub brakiem ich lojalności?

note-x

Nadmierną absencją, wysokimi kosztami pracy, absenteizmem lub presenteizmem?

calculator

Instytut Gallupa prowadząc syntetyczne badania pod kątem wellbeingu prześwietlił prawie 340 niezależnych badań i prawie 2 miliony pracowników. W tym około 83 tysiące jednostek biznesowych, 230 niezależnych organizacji, 49 branży i 73 kraje na całym świecie zostało zbadanych w kierunku zarządzania poczuciem szczęścia, satysfakcji, poziomu dobrostan. Wyniki jednoznacznie wskazują na pozytywną korelację pomiędzy wdrażaniem wellbeingu, a lojalnością pracowników, zwiększeniem ich produktywności, zwiększenia zyskowności i obniżeniem rotacji. Wniosek jest jeden – jeśli skierujemy energię i działania w kierunku podnoszenia dobrostanu pracowników, to uzyskamy rezultaty, które są absolutnie potrzebne do tego, aby organizacja rozwijała się, rosła i żeby mogła osiągać swoje cele.

Instytut Gallupa prowadząc syntetyczne badania pod kątem wellbeinguprześwietlił prawie 340 niezależnych badań i prawie 2 miliony pracowników. W tym około 83 tysiące jednostek biznesowych, 230 niezależnych organizacji, 49 branży i 73 kraje na całym świecie zostało zbadanych w kierunku zarządzania poczuciem szczęścia, satysfakcji, poziomu dobrostan. Wyniki jednoznacznie wskazują na pozytywną korelację pomiędzy wdrażaniem wellbeingu, a lojalnością pracowników, zwiększeniem ich produktywności, zwiększenia zyskowności i obniżeniem rotacji. Wniosek jest jeden – jeśli skierujemy energię i działania w kierunku podnoszenia dobrostanu pracowników, to uzyskamy rezultaty, które są absolutnie potrzebne do tego, aby organizacja rozwijała się, rosła i żeby mogła osiągać swoje cele.

Czym jest The Wellbeing Leaders Federation?

Jakie korzyści dla daje Tobie i Twojej organizacji przystąpienie do The Wellbeing Leaders Federation?

Inicjatywa The Wellbeing Leaders Federation została stworzona w celu integrowania i wspierania organizacji, dla których dobrostan pracowników jest jedną z nadrzędnych wartości. To miejsce zdobywania nowych kompetencji, wdrażania efektywnych praktyk wellbeingowych oraz wymiany wspólnych doświadczeń.

To także przestrzeń do rozwoju organizacji poprzez systematyczne podnoszenie poziomu wellbeingu w 6 kluczowych obszarach: świadomość, zdrowie fizyczne i mentalne, relacje, miejsce pracy, systemy i procesy oraz kultura organizacyjna.

 

Federacja Liderów Wellbeingu ma za zadanie wspierać organizacje w tworzeniu pozytywnego środowiska pracy i kształtować pro-wellbeingowe postawy i umiejętności ludzi, którzy zarządzają oraz tworzą te organizacje.

Inicjatywa The WellbeingLeadersFederation została stworzona w celu integrowania i wspierania organizacji, dla których dobrostan pracowników jest jedną z nadrzędnych wartości. To miejsce zdobywania nowych kompetencji, wdrażania efektywnych praktyk wellbeingowych oraz wymiany wspólnych doświadczeń. To także przestrzeń do rozwoju organizacji poprzez systematyczne podnoszenie poziomu wellbeingu w 6 kluczowych obszarach: świadomość, zdrowie fizyczne i mentalne, relacje, miejsce pracy, systemy i procesy oraz kultura organizacyjna. Federacja Liderów Wellbeingu ma za zadanie wspierać organizacje  w tworzeniu pozytywnego środowiska pracy i kształtować pro-wellbeingowe postawy i umiejętności ludzi, którzy zarządzają oraz tworzą te organizacje.

Jakie korzyści daje Tobie i Twojej organizacji przystąpienie do The Wellbeing Leaders Federation?

Jakie korzyści dla daje Tobie i Twojej organizacji przystąpienie do The Wellbeing Leaders Federation?

Frame-3

Wzrost konkurencyjności i wzmocnienie wizerunku firmy jako pracodawcy dbającego o dobrostan pracowników, co pomoże Ci przyciągać i utrzymać talenty

Frame-1
Budowanie lojalności i zaangażowania pracowników poprzez wzrost poczucia sensu i chęci działania dla dobra organizacji i jej odbiorców
Frame-6
Budowanie trwałej relacji pracownik-pracodawca, co szczególnie w długim terminie pozytywnie przekłada się na zyski, bo zmniejsza koszty pracy i odpływu pracowników
Frame
Poprawa dobrostanu pracowników, co skutkuje zwiększeniem efektywności i zmniejszeniem niepotrzebnych kosztów pracy
Frame-5
Dostęp do gotowych i sprawdzonych rozwiązań wellbeingowych w organizacji, dzięki udziale w szkoleniach i konferencjach oraz wymianie wiedzy
Frame-4
Wzrost efektywności w zarządzaniu budżetem przeznaczonym na działania wellbeingowe, dzięki czemu otrzymujesz lepszy zwrot z poniesionych inwestycji
Business 1
Dostęp do międzynarodowego środowiska praktyków, dzięki czemu wiesz jakie rozwiązania są skuteczne i praktyczne w danym momencie
Frame-2
Standaryzacja i systemowe podejście, które pozwala kształtować i utrzymywać dobre nawyki organizacji, rozwijać jej kompetencje oraz tworzyć zdrową kulturę organizacyjną.

Buduj wartość i atrakcyjność swojej firmy, dzięki czemu przyciąganiesz i utrzymasz właściwych pracowników.

Twórz razem z nami wellbeingowe miejsca pracy.

Buduj wartość i atrakcyjność swojej firmy, dzięki czemu przyciąganiesz i utrzymasz właściwych pracowników.

Twórz razem z nami wellbeingowe miejsca pracy.

Jakie narzędzia otrzymasz w ramach The Wellbeing Leaders Federation?

DLa kogo jest The Wellbeing Leaders Federation?

DLA KOGO JEST przystąpienie do The Wellbeing Leaders Federation?

Branża i wielkość Twojej firmy nie ma dla nas znaczenia

Liczą się chęci do rozwoju działań wellbeingowych w Twojej organizacji.

PROCES PRZYSTĄPIENIA

PROCES PRZYSTĄPIENIA

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Umówimy się z Tobą na wstępną konsultację

Poznasz zasady dołączenia do federacji

Wspólna decyzja o dołączeniu

jesteś członkiem the wellbeing leaders federation

Gdy już jesteś członkiem

Gdy już jesteś członkiem

badanie i wellbeingowy audyt organizacji

certyfikacja

wdrożenie programu rozwojowego

szkolenia, konsulting, wydarzenia

recertyfikacja

get_response
get_response

Chcesz dowiedzieć się więcej o możliwościach jakie daje członkostwo w The Wellbeing Leaders Federation?

Chcesz dowiedzieć się więcej o możliwościach jakie daje członkostwo w The Wellbeing Leaders Federation?

KONTAKT

WELLBEING INSTITUTE_logo_BIALY-GRANAT

Organizacja odpowiedzialna: WellbeingInstitute sp. z o.o., ul. Swobodna 1, 4 piętro, 50-088 Wrocław

KONTAKT

Natalia Tomzik

Project Leader

+ 48 504 219 300

kontakt@wellbeingleader.pl

Agata Pelc

Project Leader

+ 48 507 46 46 88

kontakt@wellbeingleader.pl

WELLBEING INSTITUTE_logo_BIALY-GRANAT

Organizacja odpowiedzialna: WellbeingInstitute sp. z o.o., ul. Swobodna 1, 4 piętro, 50-088 Wrocław

KONTAKT

Natalia Tomzik

Project Leader

+ 48 504 219 300

kontakt@wellbeingleader.pl

Agata Pelc

Project Leader

+ 48 507 46 46 88

kontakt@wellbeingleader.pl

WELLBEING INSTITUTE_logo_BIALY-GRANAT

Organizacja odpowiedzialna: WellbeingInstitute sp. z o.o., ul. Swobodna 1, 4 piętro, 50-088 Wrocław